Vabaõhukeskus ja matkarada

Juba üle viie aastat on MTÜ Vanamõisa küla eest vedanud matkaraja rajamist Vanamõisa külla. Saue vallas puudub multifunktsionaalne matkarada koos loodus- ja kultuuriloolise infoga, mis on kavandatud kohalikele elanikele, tervisespordihuvilistele, turistidele ja tulevikus ka piirkonna haridusasutustele loodusmatkade läbi viimiseks. Pikem ring  on 6 km ning väiksem  pikkusega ca 3,5 km. Rajale jäävad mitmed huvitavad vaatamisväärsused nagu Sõeru ohvriallikas, Peeter Suure Merekindluse kaitserajatised, Vääna, Hüüru -ja Vanamõisa mõisate maapiiride ristumise piirikivi jne.

Raja kõvakatte lahendus (mida on hetkel välja ehitatud veidi üle kilomeetri) annab võimaluse liigelda rajal ka märjal ajal ning talvel saab rajada tugeva põhjaga suusaraja.  Mitmekesisel maastikul keerlev rada pakub füüsilist koormust ning on sobilik  jalutuskäiguks, loodusvaatlusteks, kepikõnniks ja tervisespordiks.

Matkarada kulgeb pea kahekümnel maaükskusel, kus omanikeks on nii eraomanikud, RMK, kui ka Saue vald.

2019 aasta kevadel ehitati Leader toetuse 23 886,18 ja Saue valla toetuse 2654 euro eest välja pea pool kilomeetrit 3m laiust purustatud kruusakattega rada, puhastati võsast ja juuriti puud,  rajati truubid. Toetajate ja MTÜ Vanamõisa küla omafinantseeringuga on välja ehitatud 600m kruusakattega rada, kus on ka kaks suusanõlva.

Matkarajale on võimalik pääseda kahest kohast – Vabaõhukeskuse Tutermaa poolsest osast Ojakalda teelt ja Sõeru teelt.

Rohkem infot: FB grupp Vanamõisa matkarada

Vaata rohkem: www.vabaõhukeskus.ee

Leader projektitaotlus:

 


  Vanamõisa vabaõhukeskuse arendamine 2017-2019: 

Leader projektitaotlus:

Vanamõisa vabaõhukeskuse autoparkla ja aia ehitus ning tegevuseks vajaliku inventari ost.

Projekti abikõlbulik summa kokku 139 735, 43 euri, millest 54,75% on omafinantseering.

Vanamõisa vabaõhukeskusest on saanud ümbruskonna inimestele mõnus vabaaja veetmise koht, kus käiakse koolide ja lasteaedade lõpupidusid ja piknikke pidamas, peredega puhkamas ja mängimas ning lihtsalt jalutamas. Samuti toimuvad siin erinevad üritused: pulmad, sünnipäevad, kokkutulekud, kontserdid, teatrietendused, kultuuriüritused, laadad, suvepäevad, firmapeod ja spordivõistlused ning nende toimumist ja korraldamist soosib terviklik kompleks.

Projekti olulisus: Täna puuduvad (või on neid väga vähe) Nelja valla kogu piirkonnas kolmanda sektori esindajad, kes pakuksid toimivaid lahendusi erinevate kogukonnateenustee näol.

Projekti üldine eesmärk:

Vanamõisa vabaõhukeskus täiendab viie aasta jooksul teenuste sisu ja valikut ning loob atraktiivse väliürituste keskuse piirkonnas.

Otsesed eesmärgid:

  1. Tugeva kogukonnatunde loomine ja hoidmine, läbi ühisürituste kvaliteedi tõstmise
  2. Vajamineva inventari ost tagab jätkusuutliku kogukonnateenuse pakkumise, mis soodustab kohalikku arengut
  3. Vaba aja veetmise võimaluste parandamine/täiendamine
  4. Avaliku ruumi kujundamine läbi avaliku parkla ehituse ja aia rajamisega
  5. Töökoha loomine piirkonda
  6. Teenuste müügist omatulu tõus
Projekti tegevused vastavalt eesmärkidele: Projekti tulemused:
   
Vanamõisa vabaõhukeskus täiendab viie aasta jooksul kogukonnateenuste sisu ja valikut ning loob atraktiivse väliürituste keskuse piirkonnas. Vanamõisa vabaõhukeskus pakub aastaks 2022 kvaliteetseid ja sisukaid kogukonnateenuseid ning on atraktiivne väliürituste keskus piirkonnas
Otsesed eesmärgid: Otsesed tulemused:
1.Tugeva kogukonnatunde loomine ja hoidmine, läbi ühisürituste kvaliteedi tõstmise 1.Tugev ja aktiivne kogukond ning toimuvad jätkuvalt arvukad ühisüritused erinevatele eagruppidele
2.Vajamineva inventari ost  tagab jätkusuutliku kogukonnateenuse pakkumise, mis soodustab kohalikku arengut

2. Uued kogukonnateenused (9 uut teenust) juba olemasolevatele:

a)Ürituskorraldusteenus

b)Keskuse sisene helitehnika rent koos teenusega c)rentnikule

d)Keskuse sisene valustehnika rent koos teenusega rentnikule

e)Keskuse sisene diiselgeneraatori rent koos kaabelduse ja f)kilpide paigaldusteenusega ürituste korraldajatele

g)Seminaride, koolituste teenus

h)Kogukannakohviku teenus

i)Pulmapeo pakett

3.Vabaaja veetmise võimaluste parandamine/täiendamine 3.
a)kvaliteetsed vabaajaüritusedb)vabaõhukeskuse avalikus ruumis on 6 ümarpalgist  pinki vabas õhus pikniku läbiviimiseks

c)laste- ja noortealal on statsionaarsed välitennise laud ja malelaud ning istepingid

d) tagatud on külastajate juurdepääs uue autoparkla näol

4. Töökoha loomine piirkonda4. Olemas on 0,5-1 kohta projektijuhi töökohta5. Avaliku ruumi kujundamine läbi avaliku parkla ehituse ja aia rajamisega5. Rajatud on avalik 39 kohaline autoparkla ning keksus on turvaliselt aiaga piiratud6. Teenuste müügist omatulu tõus6. Omatulu tõus 30%

Vanamõisa vabaõhukeskuse arendamine 2009-2013

Meede 3.2:

2009 Kolme küla spordi- ja mänguväljaku ehitamine
2010 Saue valla keskpiirkonna vabaõhulava koos tantsuplatsi- ja istepinkidega I etapp
2012-2013 Vanamõisa vabaõhukeskuse arendamine VI etapp – panipaik-hoiukuuri ehitamine, muruplatside tugevdamine geovõrguga, ATV ost koos roomikute ja lisavarustusega, turvasüsteemi ehitamine ja paigaldamine.
Leader meede:

2010 Vanamõisa vabaõhuekeskuse juurdepääsuteede ehitus
2010 Saue valla kolme küla puhkeplatsi ehitamine – grillkoda, külakiik, palkmööbel
2011 Saue valla keskpiirkonna vabaõhulava koos tantsuplatsi- ja istepinkidega II etapp
2012 Lavaseadmete, valgustehnika, projektori transpordikasti ja paigaldusraami ostmine ja paigaldamine
2012-2013 Vanamõisa vabaõhukeskuse sanitaartingimuste parendamine ja moodulaedade soetamine – teisaldatav wc ehitus ja moodualedade ost
2013 Katusega välisterassi ehitamine
MTÜ Vanamõisa küla tänab kõiki vabatahtlike, kes on kaasa aidanud vabaõhukeskuse arendamisele.

Katrin Krause
Vanamõisa vabaõhukeskuse arendusjuht

logod_vabaohukeskus

Vanamõisa vabaõhukeskus asub Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa külas, Vanamõisa vabaõhukeskuse maaüksusel. Tegemist on Vanamõisa küla ja kogukonna kooskäimiskohaga, mida esialgu kasutati küla jaanitule ja muude külaelanike ühiste ürituste läbiviimiseks. Kohta on arendatud alates 2001. aastast. Tollel ajal kuulus maa kohalikule külamehele Raivo Viidule, kes andis selle ühe krooni eest külale kasutada. Küla esindas MTÜ Vanamõisa Küla. 2006. aastal hakkasid aktiivsemad külaelanikud koos MTÜ-ga lõkkeplatsi tõsisemalt arendama. Kirjutati Euroopa Liidu erinevatesse fondidesse projekte, mille kaasfinantseerimisele aitas kaasa Saue vallavalitsus. Sellest ajast omandas selle kinnistu Saue vald, kes andis selle rendile MTÜ Vanamõisa Külale. Nii kujuneski Vanamõisa küla lõkkeplatsist Vanamõisa vabaõhukeskus. Vabaõhukeskusesse ehitati laste mänguväljakud, spordiplats, parklad nii sõidukitele kui jalgratastele, drenaaži- ja liigvee ärajuhtimissüsteemid, valgustus ja elektrivarustus, laululava koos kõrvalrajatistega, külakiik, wc-d ja grillkoda, väliterrass. Rajati kergteed ja haljastus, istutati puid ja põõsaid. Nii on saanudki Vanamõisa vabaõhukeskusest ümbruskonna inimestele mõnus vabaaja veetmise koht, kus käiakse koolide ja lasteaedade lõpupidusid ja piknikke pidamas, peredega puhkamas ja mängimas ning lihtsalt jalutamas.

Kuna Vanamõisa vabaõhukeskuse asukoht on soodne ja hea ligipääsuga nii kõikidele Saue valla kui ka naaberomavalitsuste elanikele, on keskusest rõõmu tundnud ka paljud Lääne-Harju inimesed. Keskuses toimuvad erinevad üritused: pulmad, sünnipäevad, kokkutulekud, kontserdid, teatrietendused, kultuuriüritused, laadad, suvepäevad, firmapeod ja spordivõistlused ning nende toimumist ja korraldamist soosib terviklik kompleks, kus on mõeldud kõigele ja kõigile.

Vabaõhukeskuse arendamine käib pidevalt nii unistustes kui tegudes…

https://www.facebook.com/groups/228758951838884

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSE MÄNGUVÄLJAKU UUENDAMINE 2023. a

Projekti eesmärk:

Tagada Vanamõisa Vabaõhukeskuses nõuetele vastav mänguväljak ja toetada seeläbi kogukonna vabaaja veetmise võimalusi.

Projekti käigus:

  • Eemaldati amortiseerunud atraktsioonid.
  • Paigaldati 8 uut atraktsiooni.
  • Lisati suures koguses uut liiva.
  • Korrastati mänguväljakut ümbritsev piirdeaed.

Finantseerijad:

PRIA, Saue Vallavalitsus

 

Share
Scroll to Top