Küla

MTÜ Vanamõisa küla loodi 2003.a, samal aastal võeti vastu ka otsus Vanamõisa küla arengukava koostamiseks. Kümne tegevusaasta jooksul on MTÜ Vanamõisa küla olnud juhtivaks jõuks Saue valla keskpiirkonna arendamisel. MTÜ tegevuse eesmärk on piirkonnale omaste kultuuritraditsioonide hoidmine, kultuuriürituste korraldamine, seltsitegevuse hoogustamine,  lähikülade arendamine ja koostöö Saue vallaga, lisaks piirkonna külaelu kaasaegsemaks muutmine ja kodukandi heakorrastamine, ühiste probleemide lahendamine ja majandustegevuse arendamine. MTÜ Vanamõisa küla on võtnud endale tähtsuselt esimeseks prioriteediks arendada perioodil 2009-2013 a. sotsiaal- ja kultuurilist keskkonda, mis on ka kooskõlas Saue valla arengukavaga.

 maja

MTÜ Vanamõisa üla haldusesse kuulub Vanamõisa seltsimaja ja Vanamõisa vabaõhukeskus.

MTÜ Vanamõisa küla kannab piirkonna kultuurilis-ajaloolist väärtust, alustades kolme küla seltsimaja renoveerimisega 2003 a. ja sinna avaliku seltsimaja loomisega, mis tänaseks on kujunenud piirkonna kultuurielu kandjaks. Väärtuste loomise paneb paika küla arengukava, mis arvestab kujunenud traditsioonidega ja nende traditsioonide arendamisese ja jätkusuutlikkusega. Hinnates ja arvestades piirkonna vajadusi ja arenguvõimalusi.

2003 aasta lõpus kirjutati projekt toetuse taotlemiseks EL fondist SAPARD 6 meetme põhjal. Nimetatud projekt sai rahastatud ning seeläbi sai kolme küla seltsimaja 2004. a. sügiseks uue välisfassaadi. 2004 a. kirjutati projekt EL struktuurfondidele „Külade taastamine ja arendamine” meede 3.5 kolme küla seltsimaja hügieeniruumide rekonstrueerimiseks ning teine projekt saalide rekonstrueerimiseks. Mõlemad projektid rahastati. Tänaseks päevaks töötab MTÜ Vanamõisa küla eestvedamisel kolme küla seltsimaja täies mahus koos juhataja ja majahoidja/koristajaga. Seltsimajas on kümmekond erinevat huviringi arvestades erinevate eagruppide vajadusi. Samuti toimuvad igakuised erinevad üritused – kõikide eagruppide kaasamiseks kultuuriellu, pakkudes külaelanikele aktiivset ja kvaliteetset vaba aja veetmise võimalust oma kodu piirkonnas.

vaade

 2003 aasta suvel kohandas MTÜ Vanamõisa küla koostöös külakogu ja Püha ja Alliku külaelanikega küladele kooskäimise kohaks ühe taluniku maatüki. Sõlmiti leping maa omaniku ja MTÜ Vanamõisa küla vahel. Talgute korras niideti muru, istutati puid ning ehitati lõkkeplats, 4 välitoaletti, mägi talvel kelgutamiseks ning aed ümber lõkkeplatsi. Eelimetatud kulud on kaetud külainimeste annetuste näol, samuti on õla alla pannud Saue vallavalitsus ja sponsorid. Ühiselt pandi nimeks platsile Vanamõisa Lõkkeplats. Talvel on külade aktivistid ise teinud liuvälja, kus kõik huvilised saavad uisutada. MTÜ Vanamõisa küla tegi 2008 a. jaanuaris ettepaneku Saue Vallavalitsusele osta maatükk valla omandisse, kuna maatükil on tehtud erinevaid investeeringud ning Vanamõisa Lõkkeplats on valla tasandil tähtis strateegiline vabaõhu ürituste toimumiskoht. Saue Vallavolikogu otsustas 22.12.2008 omandada Vanamõisa külas asuva Reinu I jagamisel tekkiv 1,3 ha suurune Vanamõisa küla lõkkeplati alune maatükk. Tänaseks on plats valla omandis ning sõlmitud pikaajaline rendileping MTÜ Vanamõisa külaga. Tänaseks päevaks on Lõkkeplatsist välja kasvanud Vanamõisa vabaõhukeskus, koos erinevate vabaaja veetmise võimalustega.

Vanamõisa vabaõhukeskuse arendamine 2009-2013

MAK meede 3.2:

 

  • 2009 Kolme küla spordi- ja mänguväljaku ehitamine
  • 2010 Saue valla keskpiirkonna vabaõhulava koos tantsuplatsi- ja istepinkidega I etapp
  • 2012-2013 Vanamõisa vabaõhukeskuse arendamine VI etapp – panipaik-hoiukuuri ehitamine, muruplatside tugevdamine geovõrguga, ATV ost koos roomikute ja lisavarustusega, turvasüsteemi ehitamine ja paigaldamine

 

Leader meede:

 

  • 2010 Vanamõisa vabaõhuekeskuse juurdepääsuteede ehitus
  • 2010 Saue valla kolme küla puhkeplatsi ehitamine – grillkoda, külakiik, palkmööbel
  • 2011 Saue valla keskpiirkonna vabaõhulava koos tantsuplatsi- ja istepinkidega II etapp
  • 2012 Lavaseadmete, valgustehnika, projektori transpordikasti ja paigaldusraami ostmine ja paigaldamine
  • 2012-2013 Vanamõisa vabaõhukeskuse sanitaartingimuste parendamine ja moodulaedade soetamine – teisaldatav wc ehitus ja moodualedade ost
  • 2013 Katusega välisterassi ehitamine

 

Oleme aktiivsed

 

MTÜ Vanamõisa küla koostöö teiste valla seltsidega ja küladega on aktiivne. Mitmel ülavallalisel üritusel mida MTÜ Vanamõisa küla korraldab on kaasatud meeskonda ka teisi seltse. Aktiivsemalt käib suhtlemine MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskusega, MTÜ Maidla külaseltsiga, MTÜ Hüüru külaseltsiga, Ääsmäe Kooli Sihtasutusega, MTÜ Teemantiga, kellega on läbi viidud mitmeid ajalooliste filmide projekte. Lisaks tehakse koostööd valla lasteaedadega ja koolidega. Samuti on kontakt tihe kohalike ettevõtete ja firmadega, kes toetavad erinevaid kultuuriüritusi ja muid ettevõtmisi.

Share
Scroll to Top