Vanamõisa külas valmisid EV 100. juubeliks ajaloovideod ja rääkiv infotahvel

Kust on pärit üks Eesti suurim aardeleid 915 hõbemünti ja mündikatkendit ning 7 hõbevõru, kahe paja peale kokku oli 10 kg hõbedat? Kas teate, kus asub II aastatuhande I poolest e.m.a pärinev maa-alune kalmistu Vanamõisa külas?

Et nendele ja mitmele teisele küsimustele vastuseid saada peab sammud sättima Vanamõisa külla Kleiso Mardi skulptuuri juurde, kus koostöös Saue vallavalitsusega valmis interaktiivne infostend, mis nupule vajutamisel ka räägib sinuga. Võtke kaasa ka oma sõbrad välisriikidest, sest olulist infot Vanamõisa maamärkide kohta jagatakse ka inglise, vene ja soome keeles.

Kindlasti on tähelepanelikud elanikud märganud Vanamõisa külas Suurevälja tee puhkealal viimase aasta jooksul suurt muutust. Mullu suvel püstitati sinna ajalooliselt Vanamõisa külale olulise isiku Kleiso Mardi skulptuur. Põhjasõja, näljahäda ja katku järel aastal 1712 olid Vanamõisa küla talud jäänud inimtühjaks ‒ 16 talust oli alles vaid kaks suitsu. Ellu oli jäänud 4 inimest 115st, nende seas Kleiso talu peremees Mart. Mardist ja tema naisest Annest said alguse Vanamõisa teadaolevalt vanimad suguvõsad Kleiused ja Meenkovid.

Lisaks infotahvlile otsustasime vanadest ajaloolistest piltidest (mis pärinevad nii erakogudest, Saue Kodu-uurimise Seltsingu ja MTÜ Vanamõisa küla fotokogudest) kokku panna video, et talletada ajaloopärandit ka nooremale põlvele. Videod leiab meie kodulehelt www.vanamoisa.ee või Youtube’ist ning on samuti tõlgitud kolme keelde.

Erililised tänud Evelin Povel-Puusepale, kes koostas kõik tekstid ning pani kokku pildimaterjali ja Heiki Sepale, kes monteeris piltidest video.

Ootame teid külla ajaloolisele rännakule Vanamõisa!

 

Share

2016 aastal ilmus koduloouurimuslik raamat „Vanamõisa vihikud 2“

Rõõm on teada anda, et MTÜ Vanamõisa küla liikmele Helle Koppelile anti Saue vallavolikogu novembrikuu istungi otsusega aukiri koduloouurimusliku töö ja raamatu „Vanamõisa vihikud 2“ koostamise eest. Aukirja koos selle juurde kuulunud meenega andis 2. detsembril valla kultuurikeskuses toimunud jõulupeol kätte Saue vallavolikogu esimees Rein Riga.
Kohaliku Omaalgatuse Programmi rahastusel ja MTÜ Vanamõisa küla toetusel on 775. aastapäevaks valminud raamatut  võimalik veel saada Vanamõisa seltsimajast ja Saue linnaraamatukogust. Sellesse raamatusse on Helle Koppel koondanud 1920. aastatel riigistatud Vanamõisa mõisamaadele rajatud asunikutalude lugusid. Valikuliselt on kirjeldatud Vanamõisa asundusse ehk Piirikülla ja Mäekülla 1930. aastaiks tekkinud ligi 50 suurema ja väiksema talu tekkelugusid, arenguid, omanikke ja nende perekondi. Lisatud on arhiividest leitud lepingute, plaanide, kaartide koopiaid ning külaelanikelt kogutud fotosid ja dokumente. Piiriküla talud jäävad praegu täielikult Vanamõisa küla alale, Mäekülast jääb põhjapoolne osa Saue linna alale kolmnurka, mille moodustavad raudtee, Tõkke tänav ja Tallinna ringtee. Lõunapoolne osa Mäekülast jääb praeguse Aila küla alla. Seega peaks raamat huvi pakkuma ka Saue linna ja Aila küla praegustele elanikele.

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor.ai

Share

Kogukonnatelk Vanamõisa Käsitöölaadal!

Sel aastal püstitatakse Vanamõisa käsitöölaadal Saue valla külade kõigi aktiivsete inimeste eestvedamisel ühine Kogukonnatelk. Telgi  sisuks on pop-up kohvik, kogukonnapood ja vaba lava. Kõik tooted, käsitööesemed ja küpsetised on sauevallakate kätetöö. Ka kõik esinejad on valla oma rahva hulgast.

Saue Valla kogukonnatelk_logo

Väga oluline projekti juures on kogukonna koostöö – uued ja palju tihedamad omavahelised suhted. Juba vanarahva tarkus ütleb, et on vaja koos puud soola ära süüa, enne kui teist tundma saad.

Kogukonnatelk  on meie võimalus külade aktivistidel üksteist paremini tundma õppida ja samas näidata nii sauevallakatele kui valla külalistele, kui ägedad, teotahtelised ja koostööaltid on Saue valla inimesed.

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor.ai

Share

22.06 Vanamõisa küla 775. juubel

Vanamõisa küla tähistab 22. juunil tähtpäeva – skulptuuri avamise ja trükisooja kodulooraamatuga

Vanamõisa küla 775. aastapäeva tähistamise ajakava:

K 16.00 Kleiso Mardi skulptuuri avamine Suurevälja teel

K 16.20 Ühine rongkäik Vabaõhukeskusesse

K 16.40 Külalugude raamatu „Vanamõisa vihikud 2ˮ esitlus

K 17.15-19.00 Tordi söömine, vaba mikrofon ja vestlus

K 19.30 Pidu jätkub Jaanisimmaniga

Kõigile külaelanikele/sugulastele on sissepääs Vabaõhukeskusesse prii kuni kell 17.15

 

Nii nagu mitmed Saue valla külad tähistab ka Vanamõisa (ajalooliselt Kerguta) küla tänavu suurt tähtpäeva – 775 aasta möödumist esmamainimisest.

Selle sündmuse tähistamise raames toimub 22. juunil algusega kell 16 Vanamõisa praeguste ja endiste elanike kokkutulek.

Kindlasti on tähelepanelikud külaelanikud märganud vilgast ehitustegevust Suurevälja tee puhkealal. Just sinna püstitatakse paljude Vanamõisa põliselanike teadaoleva esiisa Kleiso Mardi (sünd ca 1649) skulptuur.

Ajalooallikad jutustavad, et pärast raskeid nälja-, sõja- ja katkuaastaid oli 1712. aastaks Vanamõisa külas ellu jäänud vaid 4 inimest varasema 115 asemel. Küla ei surnud siiski välja. Kleiso Mardil oli õnne: järgmisel aastal sünnitas ta naine Ann poja Ado ja elu jätkus – nende järeltulijatest kasvasid 1835. aastal perekonnanimede panemise ajaks välja Kleiuste haru Hansu talus ja Meenkovide haru Vainu talus. Edaspidi jätkus Kleiso Mardi järeltulijaid paljudesse Vanamõisa taludesse. Meenkovile lisaks võivad end 300 aasta vanusesse suguvõssa kuuluvaiks lugeda paljud perekonnad Vanamõisas, Saue linnas ja mujal: Kallikormid, Pardid, Tammed, Norakid, Viidud, Lilled, Meieraud, Jõed, Humalad, Minid – loetelu pole kaugeltki täielik.

Küla tähtpäeval esitleme raamatut „Vanamõisa vihikud 2ˮ.

Sellesse raamatusse on Helle Koppel koondanud 1920. aastatel riigistatud Vanamõisa mõisamaadele rajatud asunikutalude lugusid. Valikuliselt on kirjeldatud Vanamõisa asundusse ehk Piirikülla ja Mäekülla 1930. aastaiks tekkinud ligi 50 suurema ja väiksema talu tekkelugusid, arenguid, omanikke ja nende perekondi. Lisatud on arhiividest leitud lepingute, plaanide, kaartide koopiaid ning külaelanikelt kogutud fotosid ja dokumente. Piiriküla talud jäävad praegu täielikult Vanamõisa küla alale, Mäekülast jääb põhjapoolne osa Saue linna alale kolmnurka, mille moodustavad raudtee, Tõkke tänav ja Tallinna ringtee. Lõunapoolne osa Mäekülast jääb praeguse Aila küla alla. Seega peaks raamat huvi pakkuma ka Saue linna ja Aila küla praegustele elanikele.

Vanamõisa küla 775

Share