2016 aastal ilmus koduloouurimuslik raamat „Vanamõisa vihikud 2“

Rõõm on teada anda, et MTÜ Vanamõisa küla liikmele Helle Koppelile anti Saue vallavolikogu novembrikuu istungi otsusega aukiri koduloouurimusliku töö ja raamatu „Vanamõisa vihikud 2“ koostamise eest. Aukirja koos selle juurde kuulunud meenega andis 2. detsembril valla kultuurikeskuses toimunud jõulupeol kätte Saue vallavolikogu esimees Rein Riga.
Kohaliku Omaalgatuse Programmi rahastusel ja MTÜ Vanamõisa küla toetusel on 775. aastapäevaks valminud raamatut  võimalik veel saada Vanamõisa seltsimajast ja Saue linnaraamatukogust. Sellesse raamatusse on Helle Koppel koondanud 1920. aastatel riigistatud Vanamõisa mõisamaadele rajatud asunikutalude lugusid. Valikuliselt on kirjeldatud Vanamõisa asundusse ehk Piirikülla ja Mäekülla 1930. aastaiks tekkinud ligi 50 suurema ja väiksema talu tekkelugusid, arenguid, omanikke ja nende perekondi. Lisatud on arhiividest leitud lepingute, plaanide, kaartide koopiaid ning külaelanikelt kogutud fotosid ja dokumente. Piiriküla talud jäävad praegu täielikult Vanamõisa küla alale, Mäekülast jääb põhjapoolne osa Saue linna alale kolmnurka, mille moodustavad raudtee, Tõkke tänav ja Tallinna ringtee. Lõunapoolne osa Mäekülast jääb praeguse Aila küla alla. Seega peaks raamat huvi pakkuma ka Saue linna ja Aila küla praegustele elanikele.

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor.ai

Share
Scroll to Top