Vabaõhukeskus

Vaata rohkem: www.vabaõhukeskus.ee

Vanamõisa vabaõhukeskuse arendamine 2009-2013

Meede 3.2:

2009 Kolme küla spordi- ja mänguväljaku ehitamine
2010 Saue valla keskpiirkonna vabaõhulava koos tantsuplatsi- ja istepinkidega I etapp
2012-2013 Vanamõisa vabaõhukeskuse arendamine VI etapp – panipaik-hoiukuuri ehitamine, muruplatside tugevdamine geovõrguga, ATV ost koos roomikute ja lisavarustusega, turvasüsteemi ehitamine ja paigaldamine.
Leader meede:

2010 Vanamõisa vabaõhuekeskuse juurdepääsuteede ehitus
2010 Saue valla kolme küla puhkeplatsi ehitamine – grillkoda, külakiik, palkmööbel
2011 Saue valla keskpiirkonna vabaõhulava koos tantsuplatsi- ja istepinkidega II etapp
2012 Lavaseadmete, valgustehnika, projektori transpordikasti ja paigaldusraami ostmine ja paigaldamine
2012-2013 Vanamõisa vabaõhukeskuse sanitaartingimuste parendamine ja moodulaedade soetamine – teisaldatav wc ehitus ja moodualedade ost
2013 Katusega välisterassi ehitamine
MTÜ Vanamõisa küla tänab kõiki vabatahtlike, kes on kaasa aidanud vabaõhukeskuse arendamisele.

Katrin Krause
Vanamõisa vabaõhukeskuse arendusjuht

 

logod_vabaohukeskus

 

Vanamõisa vabaõhukeskus asub Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa külas, Vanamõisa vabaõhukeskuse maaüksusel. Tegemist on Vanamõisa küla ja kogukonna kooskäimiskohaga, mida esialgu kasutati küla jaanitule ja muude külaelanike ühiste ürituste läbiviimiseks. Kohta on arendatud alates 2001. aastast. Tollel ajal kuulus maa kohalikule külamehele Raivo Viidule, kes andis selle ühe krooni eest külale kasutada. Küla esindas MTÜ Vanamõisa Küla. 2006. aastal hakkasid aktiivsemad külaelanikud koos MTÜ-ga lõkkeplatsi tõsisemalt arendama. Kirjutati Euroopa Liidu erinevatesse fondidesse projekte, mille kaasfinantseerimisele aitas kaasa Saue vallavalitsus. Sellest ajast omandas selle kinnistu Saue vald, kes andis selle rendile MTÜ Vanamõisa Külale. Nii kujuneski Vanamõisa küla lõkkeplatsist Vanamõisa vabaõhukeskus. Vabaõhukeskusesse ehitati laste mänguväljakud, spordiplats, parklad nii sõidukitele kui jalgratastele, drenaaži- ja liigvee ärajuhtimissüsteemid, valgustus ja elektrivarustus, laululava koos kõrvalrajatistega, külakiik, wc-d ja grillkoda, väliterrass. Rajati kergteed ja haljastus, istutati puid ja põõsaid. Nii on saanudki Vanamõisa vabaõhukeskusest ümbruskonna inimestele mõnus vabaaja veetmise koht, kus käiakse koolide ja lasteaedade lõpupidusid ja piknikke pidamas, peredega puhkamas ja mängimas ning lihtsalt jalutamas.

Kuna Vanamõisa vabaõhukeskuse asukoht on soodne ja hea ligipääsuga nii kõikidele Saue valla kui ka naaberomavalitsuste elanikele, on keskusest rõõmu tundnud ka paljud Lääne-Harju inimesed. Keskuses toimuvad erinevad üritused: pulmad, sünnipäevad, kokkutulekud, kontserdid, teatrietendused, kultuuriüritused, laadad, suvepäevad, firmapeod ja spordivõistlused ning nende toimumist ja korraldamist soosib terviklik kompleks, kus on mõeldud kõigele ja kõigile.

Vabaõhukeskuse arendamine käib pidevalt nii unistustes kui tegudes…

Share